KÖPRÜBAŞI BELEDİYE BAŞKANI ZAFER MERGEN 10 ARALIK DÜNYA İNSAN HAKLARI DOLAYISIYLA MESAJ YAYINLADI

KÖPRÜBAŞI BELEDİYE BAŞKANI ZAFER MERGEN 10 ARALIK DÜNYA İNSAN HAKLARI  DOLAYISIYLA MESAJ YAYINLADI

Köprübaşı Belediye Başkanı Zafer Mergen, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Başkan Mergen  yazılı olarak yaptığı açıklamada;"İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın" anlayışıyla kökleşen yönetim geleneğimizin, çağın en yüksek hukuk standartları ile günümüz Türkiye'sinde yeniden hayat bulması için çalışan hükumetimiz, sadece vatandaşlarımızın değil tüm dünya insanlarının haklarıyla ilgilenmektedir. İnsan Hakları ve hukukun üstünlüğü alanında özellikle 2009 yılından beri reform süreci yeni bir ivme kazanmıştır. Anayasa değişiklikleri, yargı reformu stratejisi, insan hakları alanında bağımsız kurumsallaşma, din ve vicdan özgürlüğü, dinler ve kültürler arası diyalog, hoşgörü ve saygı ikliminin geliştirilmesi ve ayrımcılıkla mücadele konularına özel bir önem ve öncelik verilmiştir. Ülkemizde son yıllarda gerçekleştirilen reformlar insanımızın insan hak ve hürriyetlerinin gelişimi açısından çok önemli kazanımları ifade etmesine rağmen nihai hedefimiz, temel hak ve hürriyetleri daha iyi koruyabilecek hak ve özgürlüklerin standartlarını mevcudun çok ötesine taşımak için önemli adımlar atılması "İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın" anlayışıyla kökleşen yönetim geleneğimizin, çağın en yüksek hukuk standartları ile günümüz Türkiye'sinde yeniden hayat bulması için hükumetimiz çalışmaktadır. Bu bağlamda sadece kendi hakkı veya çıkarı için değil, başkalarının hakkı ve çıkarı için de mücadele edebilen, her türlü haksızlığa karşı onurlu ve dik durabilen sorumlu insanların ve kuruluşların çoğalması, hak ve hürriyetlerin dili, dini, ırkı, rengi, düşüncesi, cinsiyeti ne olursa olsun herkes için olduğu gerçeğinin tüm dünyaca kabul edilmesi dileğiyle tüm insanların 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Gününü kutluyorum" dedi. 

Facebookta Paylaş