TARİHCEMİZ

   Bazı tarihçilere göre Köprübaşı çevresinde Etiler’in hüküm sürdüğü kabul edilmektedir. Sonradan yöre Lidya, Pers, Bergama Krallığı ve Saruhanoğulları egemenliğinde kalmıştır.


      Gediz nehri üzerinde kurulan Demirköprü barajının su tutmaya başlaması ve suyun hızla doğu istikametinde ilerleyerek Borlu Nahiyesi topraklarını su altında bırakması sonucu, Borlu halkının bir kısmı 1958′in 10.ayından itibaren şu anki Köprübaşı İlçesi’nin kurulduğu yere yerleşmişlerdir. Fakat esas yerleşim 1959 yılında olmuştur. O yıllarda şu anki Demirköprü’nün yerinde iki gözlü beton bir köprünün olduğu ve İlçenin adınında bu köprüden geldiği bilinmektedir.

      1968 yılında Belediye olan Köprübaşı 20 Mayıs 1990 tarih ve 20523 sayılı resmi gazetede yayınlanan 3644 sayılı kanunla aynı adı alarak İlçe olmuştur.    6360 sayılı Büyükşehir Kanunu ile 30 Mart 2014 seçimleri ile Borlu Kasabası ve 11 adet köy İlçemize bağlanarak Mahalle Statüsüne geçmiştir. 2014 yılı itibariyle merkez mahalleler dahil olmak üzere ilçemizde 46 adet mahalle olmuştur.